Průvodce společenskou odpovědností

Průvodce představuje pět prvků společenské odpovědnosti, které by odpovědné firmy měly integrovat do svých strategií a aktivit. Průvodce vysvětluje, proč jsou dané prvky důležité, jak se pomocí nich může podnikání posunout kupředu, a jak k tomu iniciativa UN Global Compact přispívá. (2015) Více zde.

Program na podporu udržitelného leadershipu v rámci Global Compact

Tento program představuje model vůdčího postavení v rámci Global Compact za účelem inspirovat vyspělé účastníky k posunutí svých udržitelných aktivit na vyšší úroveň. Model stanovuje kritéria vůdčího jednání ve třech odlišných, ale překrývajících se aspektech: (i) integrace deseti principů do strategií a činností; (ii) podnikání kroků směrem k podpoře širších cílů OSN; a (iii) angažovanost v UN Global Compact. (2010) Více zde.

Architekti lepšího světa: Budování struktury pro zapojení firem po roce 2015

V dokumentu jsou představeny základní stavební prvky potřebné k rozšíření a zkvalitnění společenské odpovědnosti, jenž efektivně přispívá k udržitelnému rozvoji. Pokud mají uvedené prvky přispět k rozšíření společenské odpovědnosti a učinit z firem aktéry přispívají ke změně v éře po roce 2015, každý z těchto stavebních prvků musí být dále posílen a spojen s komplexní a kolektivní snahou. Vlády, investoři, ekonomické školy, občanská společnost, zaměstnanci i spotřebitelé, všichni hrají určitou roli ve zkvalitnění aktivit firem a měli by být schopni identifikovat oblasti, ve kterých pro to mohou více udělat. Tento dokument byl vypracován ve spolupráci s Global Reporting Iniciative (GRI) a Světovou podnikatelskou radou pro trvale udržitelný rozvoj (WBCSD). (2013) Více zde.

Procházejte materiály vydané Global Compact a jeho klíčovými partnery za účelem podpory implementování deseti principů a realizování dalších relevantních záležitostí. V případě zájmu o obdržení tištěných materiálů kontaktujte prosím
globalcompact@un.org.

Zobrazit další nástroje a zdroje