10 ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ

Lidská práva

Princip 1: Firmy by měly podporovat a respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva,

Princip 2: a zároveň zajistit, aby nenesly žádnou spoluúčast na porušování lidských práv v jakémkoli směru

Pracovní podmínky

Princip 3: Firmy by měly uznat právo na sdružování zaměstnanců a právo na kolektivní vyjednání

Princip 4: zamezit jakékoli formě nucené práce,

Princip 5: zamezit dětské práci

Princip 6: a bránit jakékoli diskriminaci v zaměstnání.

Životní prostředí

Princip 7: Firmy by měly podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí,

Princip 8: účastnit se iniciativ prosazujících zvyšování odpovědnosti vůči životnímu prostředí

Princip 9: a podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.

Protikorupční opatření

Princip 10: Firmy by měly bojovat proti korupci všech forem, včetně úplatkářství a vydírání