Setkání byznys členů národní sítě UN Global Compact v P3 Logistic Parks

Dne 23. května se v prostorách P3 Logistic Parks konalo setkání členů národní sítě UN Global Compact Česká republika nad strategickou udržitelností. Mezi zúčastněnými byli mimo jiné zástupci společností P3, EY, Deloitte, D21 a Nizozemsko-české obchodní komory. Hlavním cílem bylo sdílení zkušeností nad přípravou a implementací strategií udržitelnosti. Společnost P3 se specializuje na výrobu a správu nemovitostí šetrných k životnímu prostředí po celé Evropě. Jejich prioritou je výstavba podle globálních norem energetické účinnosti a udržitelnosti. Po prezentaci jejich strategie udržitelnosti a zpětné vazbě dalších členů UN Global Compact jsme navázali neformální diskuzí nad skleničkou vína.