CO JSOU SDGs?

Na Summitu Organizace spojených národů (OSN) o udržitelném rozvoji světa v New Yorku v září 2015 oficiálně přijalo 193 členských států Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, která obsahuje i 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable Development Goals).

Země tak přichází s globální dohodou do roku 2030 vymýtit světovou chudobu, dosáhnout genderové rovnosti a úspěšně bojovat s klimatickými změnami. Mezi státy, které dohodu přijaly, je i Česká republika. SDGs jasně definují svět, ve kterém chceme žít – jsou obecně platné pro všechny, nikoho nevyjímaje.

Více informací o SDGs naleznete zde (v angličtině).

Sustainable Development Goals_E_Final sizes

SDGs a UN GLOBAL COMPACT

V dosažení SDGs hrají nezastupitelnou roli firmy. Aktivity soukromého sektoru jsou klíčové pro naplnění každého z cílů – a to prostřednictvím procesů, nových byznys modelů, technologií i spolupráce.

UN Global Compact pomáhá začlenit SDGs do kontextu udržitelného podnikání a snaží se, aby firmy porozuměly, jak mohou SDGs zakomponovat do svého fungování a vytvářet tak dobrou praxi a příležitosti pro růst.

Nové globální cíle jsou výsledkem procesu, který byl více inkluzivní než kdy dříve. Vlády do jejich vývoje od počátku zapojovaly zástupce z byznysu, neziskového sektoru i občanskou společnost. Všichni se shodli na tom, kam svět musí jít. Plnění těchto cílů přinese nebývalé úsilí všem sektorům společnosti – a byznys musí v tomto procesu hrát velmi důležitou roli.

Všechny společnosti mohou přispět k dosažení SDG, bez ohledu na to, zda jsou velké nebo malé, a bez ohledu na jejich odvětví a zaměření. Zatímco rozsah a působnost globálních cílů je bezprecedentní, tak základní způsoby, kterými mohou firmy přispět, zůstávají nezměněny. UN Global Compact žádá podniky a firmy, aby dělaly své podnikání v první řadě odpovědně, a následně využily příležitostí k řešení společenských výzev prostřednictvím byznys inovací a spolupráce.

Respekt k deseti základním principům napříč všemi obchodními aktivitami a dodavatelskými řetězci je základem pro jakoukoli firmu, která se rozhodne zapojit do SDGs. Deset principů stanovených UN GC představuje univerzální jazyk společenské odpovědnosti, kterému rozumí a kterým komunikuje více než 9 000 firem, a zároveň průvodce pro firmy bez ohledu na velikost, složitost byznysu nebo jejich geografickou působnost. Principy poskytují společná východiska pro partnery, morální kód pro zaměstnance a následný nefinanční reporting měřítka pro případné kritiky.

V SDGs vidí obchodní příležitosti i nejvlivnější CEOs. Poslední studie UN Global Compact a Accenture ukazuje, že 87 % výkonných ředitelů považuje SDGs za zásadní příležitost k přehodnocení přístupu k udržitelnosti a téměř polovina (49 %) si myslí, že nejdůležitější roli ve snaze dosáhnout stanovených cílů bude mít privátní sektor. Studie ke stažení zde.

Více o aktivitách UN Global Compact na podporu SDGs zde

Vydali jsme na podporu SDGs:

box

Ceny SDGs, prestižní ocenění za udržitelnost a naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Více informací zde

Klip Česko mění svět

box

Jaký má být svět v roce 2030? Česku na tom záleží! Globální cíle v klipu ve spolupráci s Forbes Česko představuje 25 známých osobností a vyzývá tak k udržitelné budoucnosti každého z nás.
Ke shlédnutí zde

Výzkum názorů české
populace na SDGs

sdgr2

Spolu s agenturou Ipsos jsme v roce 2017 provedli výzkum, jak lidé v ČR vnímají SDGs. Oproti roku 2016 se povědomí o globálních cílech mezi českou populací zvýšilo na 35 %. Lidé považují za nejdůležitější Cíle Zdraví a kvalitní život, Ekonomický růst a Život na souši.
Více zde: zde.

SDG Compass

sdgr1

Průvodce pro udržitelné podnikání v souladu s globálními cíli. Publikaci v tištěné podobě si můžete vyzvednout u nás v kanceláři. Její elektronickou verzi zobrazíte zde.

UN Global Compact a udržitelný rozvoj

sdgr3

Průvodce pro udržitelné podnikání v souladu s globálními cíli. Publikaci v tištěné podobě si můžete vyzvednout u nás v kanceláři. Její elektronickou verzi zobrazíte zde.

SDGs pro děti

sdgr4

Průvodce novými Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), který dětem přibližuje plán rozvoje světa na nejbližších patnáct let – tzv. Agendu 2030. Publikaci v tištěné podobě si můžete vyzvednout u nás v kanceláři. Její elektronickou verzi zobrazíte zde.

Uspořádali jsme největší CSR konferenci v ČR

sdgr5

Na Summit GLOBAL COMPACT 2030: Looking into the Future of Corporate Sustainability „There is no time to waste“, který jsme uspořádali 4. května 2016 ve Veletržním paláci v Praze, se sjelo na 300 klíčových hráčů ovlivňujících budoucnost udržitelného podnikání. Více zde.