CO JSOU SDGs?

Na Summitu Organizace spojených národů (OSN) o udržitelném rozvoji světa v New Yorku v září 2015 oficiálně přijalo 193 členských států Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, která obsahuje i 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable Development Goals).

Země tak přichází s globální dohodou do roku 2030 vymýtit světovou chudobu, dosáhnout genderové rovnosti a úspěšně bojovat s klimatickými změnami. Mezi státy, které dohodu přijaly, je i Česká republika. SDGs jasně definutí svět, ve kterém chceme žít – jsou obecně platné pro všechny, nikoho nevyjímaje.

Více o SDGs na Informačním centru OSN v Praze zde.

sdgs1

SDGs a UN GLOBAL COMPACT

V dosažení SDGs hrají nezastupitelnou roli firmy. Aktivity soukromého sektoru jsou klíčové pro naplnění každého z cílů – a to prostřednictvím procesů, nových byznys modelů, technologií i spolupráce.

UN Global Compact pomáhá začlenit SDGs do kontextu udržitelného podnikání a snaží se, aby firmy porozuměly, jak mohou SDGs zakomponovat do svého fungování a vytvářet tak dobrou praxi a příležitosti pro růst.

Respekt k deseti základním principům napříč všemi obchodními aktivitami a dodavatelskými řetězci je základem pro jakoukoli firmu, která se rozhodne zapojit do SDGs. Deset principů stanovených UN GC představuje univerzální jazyk společenské odpovědnosti, kterému rozumí a kterým komunikuje více než 9 000 firem, a zároveň průvodce pro firmy bez ohledu na velikost, složitost byznysu nebo jejich geografickou působnost. Principy poskytují společná východiska pro partnery, morální kód pro zaměstnance a následný nefinanční reporting měřítka pro případné kritiky.

V SDGs vidí obchodní příležitosti i nejvlivnější CEOs. Poslední studie UN Global Compact a Accenture ukazuje, že 87 % výkonných ředitelů považuje SDGs za zásadní příležitost k přehodnocení přístupu k udržitelnosti a téměř polovina (49 %) si myslí, že nejdůležitější roli ve snaze dosáhnout stanovených cílů bude mít privátní sektor.

Více o aktivitách UN Global Compact na podporu SDGs zde:
https://www.unglobalcompact.org/sdgs

Vydali jsme na podporu SDGs:

SDG Compass

sdgr1

Průvodce pro udržitelné podnikání v souladu s globálními cíli. Publikaci v tištěné podobě si můžete vyzvednout u nás v kanceláři. Její elektronickou verzi zobrazíte zde.

Výzkum názorů české populace na SDGs

sdgr2

Náš výzkum realizovaný ve spolupráci s agenturou IPSOS ukazuje, že lidé v ČR očekávají zapojení vlády i byznysu do řešení globálních výzev. Výsledky výzkumu zobrazíte zde.

UN Global Compact a udržitelný rozvoj

sdgr3

Průvodce pro udržitelné podnikání v souladu s globálními cíli. Publikaci v tištěné podobě si můžete vyzvednout u nás v kanceláři. Její elektronickou verzi zobrazíte zde.

SDGs pro děti

sdgr4

Průvodce novými Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), který dětem přibližuje plán rozvoje světa na nejbližších patnáct let – tzv. Agendu 2030. Publikaci v tištěné podobě si můžete vyzvednout u nás v kanceláři. Její elektronickou verzi zobrazíte zde.

Uspořádali jsme největší CSR konferenci v ČR

sdgr5

Na Summit GLOBAL COMPACT 2030: Looking into the Future of Corporate Sustainability „There is no time to waste“, který jsme uspořádali 4. května 2016 ve Veletržním paláci v Praze, se sjelo na 300 klíčových hráčů ovlivňujících budoucnost udržitelného podnikání. Více zde.