Setkání byznys členů národní sítě UN Global Compact v P3 Logistic Parks

18. 06. 2018

Dne 23. května se v prostorách P3 Logistic Parks konalo setkání členů národní sítě UN Global Compact Česká republika nad strategickou udržitelností. Mezi zúčastněnými byli mimo jiné zástupci společností P3, EY, Deloitte, D21 a Nizozemsko-české obchodní komory. Hlavním cílem bylo sdílení zkušeností nad přípravou a implementací strategií udržitelnosti. Společnost P3 se specializuje na výrobu a správu nemovitostí šetrných k životnímu prostředí po celé Evropě. Jejich prioritou je výstavba podle globálních norem energetické účinnosti a udržitelnosti. Po prezentaci jejich strategie udržitelnosti a zpětné vazbě dalších členů UN Global Compact jsme navázali neformální diskuzí nad skleničkou vína.

více

Jak udržitelně vytvářet Dobrá místa pro život

02. 03. 2018

V rámci členských akcí zaměřených na jednotlivé Cíle udržitelného rozvoje, 26. února uspořádali naši členové T-Mobile a Národní síť zdravých měst konferenci s názvem „Dobrá místa pro život“. Obecenstvo tvořili členové UN Global Compact Česká republika, zástupci menších a středních měst a obcí a odborná veřejnost se zájmem o téma udržitelnosti ve městech. Program konference seznámil zůčastněné s obecným pojemem udržitelnosti i s konkrétními cestami, jak přispět k udržitelnosti v českých obcích.

více

více

Workshop Nefinančního reportování

22. 11. 2017

Dne 22. listopadu 2017 se ve spolupráci se společností Deloitte konal workshop na téma nefinančního reportování. Workshop zahájila Lenka Neuvirthová z Deloitte prezentací o současném stavu společenské odpovědnosti firem s praktickými informacemi o vykazování nefinančních informací. Profesorka Zuzana Dvořáková z Podnikohospodářské fakulty VŠE poté představila projekt RECESERA, který je zaměřen na reporting a monitoring společenské odpovědnosti firem. Následně promluvila Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti na téma implementace Cílů udržitelného rozvoje v České republice. V závěrečné části workshopu měli účastníci možnost v rámci krátkých setkání (tzv. speed dating) s experty v tomto oboru získat rady a tipy na osvědčené postupy od specialistů a prohloubit si tak znalosti získané na přednáškách.

více

Workshop o udržitelnosti a technologiích

24. 10. 2017

Dne 24. října 2017, na který připadá Světový den rozvoje informací, se konal workshop na téma udržitelnost a technologie, který pod záštitou UN Global Comapact Česká republika pořádal Vodafone. Adriana Dergam z Vodafone nejdříve představila koncept „internetu věcí“, pojem, který byl středobodem celého programu. Michal Broža z Informačního centra OSN v Praze následně nabídl úvahu na téma vývoje technologií a rychlosti změn, na toto téma navázal i Karel Fronk ze společnosti Skanska a.s. Ladislav Suk z Nadace Vodafone představil projekt , na které spolupracuje s hackery z Labka Hackerspace: sensorickou síť Sensenet v Ostravě. David Vandrovec z REMA systems zaměřil svůj blok na technologie v souvislosti s pojmy recyklace a cirkulární ekonomika. Vojtěch Kotecký z Glopolis o.p.s. se v závěru zabýval otázkou dopadů současných technologických inovací.. Workshop poukázal na mnohé výhody i nebezpení moderních technologií a nabídl řešení, která třeba jednou budou existovat ve větším, globálním měřítku.

více

Valná hromada a volby do výboru UN Global Compact Česká republika

20. 04. 2017

Zástupci členských organizací UN Global Compact Česká republika se sešli, aby oslavili druhé narozeniny UN Global Compact v Česku, zvolili nový výbor a naplánovali aktivity sítě zaměřené na SDGs na nadcházející dva roky. Valná hromada jednohlasně odhlasovala nový výbor v následujícím složení. Business zástupci: Richard Branton (MSD Information Technology), Adriana Dergam (Vodafone Czech Republic), Martina Kemrová (T-Mobile Czech Republic), Vladimír Mikel (ROSSMANN), Lenka Neuvirtová (Deloitte). Non-business zástupci: Karel Havlíček (AMSP ČR), Petr Lebeda (Glopolis), Lucie Mádlová (A-CSR), Karel Škácha (NFPK).
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na spolupráci v následujících dvou letech!

více

Ceny SDGs: Prestižní ocenění za udržitelnost a společenskou odpovědnost

01. 03. 2017

Ceny SDGs šíří povědomí o globálních cílech a jejich důležitosti pro svět i Česko. Půlroční kampaň zaměřená na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) vyvrcholila slavnostním galavečerem 27. května 2017 v Praze, kde jsme ocenili nejlepší projekty zaměřené na udržitelnost ze soukromého sektoru a veřejné sféry. Hlavním hostem večera byl prof. Jeffrey Sachs, SDGs Advokát jmenovaný OSN. Svým rozsahem a počtem zapojených partnerů se jedná o největší projekt zaměřený na SDGs v České republice.

více

Nefinanční reporting: kontext, trendy a příležitosti

07. 12. 2016

Ve spolupráci se společností Deloitte jsme uspořádali workshop na téma nefinančního reportingu s ohledem na implementaci nové EU směrnice. Účastníci měli jedinečnou příležitost diskutovat nové trendy nefinančního reportingu a zapojit se do praktických cvičení, které přijeli prezentova zástupci oddělení sustainability Deloitte z CEE.

více

Seminář Vodafone Španělsko a Česká republika: Od CSR směrem k udržitelnosti

20. 10. 2016

Jak implementovat udržitelné podnikání na všech úrovních společnosti? Jak komunikovat udržitelnost, a to jak interně, ale i externě? Lze propojit globální agendu s lokální? Nejen tyto otázky jsme diskutovali se zástupci Vodafone Španělsko během workshopu, který hostil Vodafone Czech Republic.

více

diskutovali jsme novou Agendu 2030

13. 10. 2016

V rámci celodenního workshopu v Impact Hub Praha jsme diskutovali OSN Agendu 2030 a Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Akce přinesla prostor pro networking, sdílení znalostí a navazování byznys spolupráce s integritou. Na jednom místě propojila nejen členy Národní sítě a Asociace společenské odpovědnosti, její hostitelské organizace, ale také zástupce vlády.

více

SDG Compass_příručka pro podnikání v souladu s SDGs

26. 09. 2016

Před rokem, 25. září 2015, na Summitu Organizace spojených národů (OSN) o udržitelném rozvoji světa v New Yorku, oficiálně přijalo 193 členských států Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 a 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

A symbolicky právě u příležitosti prvního výročí přijetí SDGs, vydává Národní síť Global Compact Česká republika za podpory Rady kvality ČR a ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj unikátní příručku SDG Compass. Průvodce pro udržitelné podnikání v souladu s globálními cíli.

více